2 September 2009

แอ่ววัดป่าเป้า เชียงใหม่

  • ก่อนจะไปกินบุฟเฟ่ต์อาหารเวียดนามมาดามเอี่ยนระหว่างทางผ่านวัดป่าเป้าถ่ายรูปเล็กน้อย จริงๆ ผ่านวันนี้แทบทุกวันแต่ไม่เคยแวะ เมื่อเมษาที่แล้วว่าจะมางานบวชลูกแก้วแต่ไปๆ มาๆ ก็ไม่ได้ไป วัดนี้ได้ยินมาว่าเวลามีงานบวชลูกแก้วของชาวไทยใหญ่ทีไรจะยิงกันตีกันประจำ เอาไว้ปีหน้าจะลองมาร่วมงานสักครั้งนึง

0 comments:

Post a Comment