19 March 2009

ผ้าเช็ดครัวอันตรายกว่าที่คิด

ยี้ “ผ้าขี้ริ้วเช็ดครัว” อันตรายกว่าที่คิด 

clothes.JPEG

จากการสำรวจใน 7 ประเทศ พบ 89% แบคทีเรียอื้อ นำสารพัดโรค ท้องร่วง อาหารเป็นพิษ แนะต้ม 5-10 นาทีฆ่าเชื้อโรค ซักผึ่งลมเชื้อโรคไม่ถูกทำลาย ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยา และสมาชิกของสภาด้านสุขอนามัยแห่งเอเชีย เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมประชุมสภาด้านสุขอนามัยแห่งเอเชีย ที่ประเทศมาเลเซียว่าสภาด้านสุขอนามัย (The Hygiene Council) ได้เก็บสำลีตัวอย่างเชื้อแบคทีเรียจำนวน 1,200 ตัวอย่าง จากพื้นผิววัสดุของ 120 บ้านใน 7 ประเทศ เพื่อการศึกษาระดับสากลด้านสุขอนามัยในครัวเรือน พบว่า สิ่งที่เหมือนกันในทุกประเทศ คือ ห้องครัวเป็นสถานที่รวมเชื้อแบคทีเรียอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะ ผ้าเช็ดครัว 89% พบเชื้อแบคทีเรียอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ 78% โดยมีปริมาณเชื้อปนเปื้อนสูงมาก และเชื้อแบคทีเรียเหล่านี้จะแพร่กระจายออกไปทั่วทั้งห้องครัวเมื่อมีการทำ ความสะอาด “ผ้าเช็ดครัวดูเหมือนว่าจะไม่มีอันตราย แต่กลับเป็นที่สะสมของเชื้อโรคเป็นจำนวนมาก ผ้าเช็ดครัวจึงเป็นหนึ่งในพาหะที่มีเชื้อปนเปื้อนมากที่สุด เพราะว่าครัวเป็นแหล่งที่นำอาหารสดที่อาจมีการปนเปื้อนมาจากตลาด และเมื่อผ้าเช็ดครัวไม่ได้ทำความสะอาดอย่างถูกต้องเชื้อโรคก็ย่อมแพร่กระจาย ในครัวกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นโรคทางเดินอาหารทั้งหลายอย่าง โรคอุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ ฯลฯ จึงเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญอย่างมาก” ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ กล่าว ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ กล่าวต่อว่า สำหรับวิธีการฆ่าเชื้อโรคผ้าเช็ดครัว แนะนำให้มีผ้าเช็ดครัวหลายผืน เพื่อสับเปลี่ยนกัน และควรทำความสะอาดด้วยการต้มน้ำ 5-10 นาที เพื่อฆ่าเชื้อโรค ทั้งนี้ วิธีการทำความสะอาดผ้าเช็ดครัวตามปกติที่นำผงซักฟอกมาทำความสะอาดจากนั้นนำ ไปผึ่งลมให้แห้งแล้วนำกลับมาใช้ใหม่นั้น ถือว่าไม่ช่วยให้เชื้อโรคที่ปนเปื้อนมาถูกทำลายได้เลย “ส่วนการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคในห้องครัวนั้น ผมก็ไม่เคยเห็นว่าใครจะนำมาฉีดกับผ้าเช็ดครัว ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดคือการต้มในน้ำประมาณ 5-10 นาที จากนั้นก็นำไปตากแดด ซึ่งวิธีเหล่านี้จะทำให้เชื้อโรคตายและผ้าเช็ดครัวไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค ” ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ กล่าว ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ ที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยสมาชิกเข้าร่วมการประชุมจาก 7 ประเทศ ได้แก่ จีน ฮ่องกง เกาหลี มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม มีความเห็นตรงกันว่า จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการให้การศึกษาแก่สาธารณะเกี่ยวกับการปฏิบัติ ด้านสุขอนามัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการติดเชื้อ โดยเฉพาะเรื่องของการทำความสะอาด รวมถึงอนามัยส่วนบุคคลเช่น การล้างมือ ซึ่งคนส่วนใหญ่ละเลย และทำให้เกิดโรคติดเชื้อมากขึ้น ทั้ง นี้ โรคติดเชื้อที่พบมากที่สุดในประเทศไทย คือ โรคท้องร่วงที่ มีสาเหตุจากการติดเชื้อแบคทีเรียในทางเดินอาหาร โรคผิวหนัง ที่เกิดจากการจับต้องสิ่งของที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่และไม่ได้ล้างมือ เช่น ผ้าขี้ริ้ว ราวบันได การจับที่โหนบนรถเมล์ ฯลฯ ซึ่งสภาด้านสุขอนามัยแห่งเอเชีย ได้แนะนำให้ล้างมืออย่างเหมาะสมหลังการเตรียมอาหารและหลังจากเข้าห้องน้ำ การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณและสิ่งที่ถูกสัมผัสบ่อยๆ เป็นประจำ เช่น รีโมทคอนโทรล ลูกบิดประตู และโทรศัพท์ และ การเตรียมอาหารที่ปลอดภัย ภาพและข้อความจาก http://www.manager.co.th

0 comments:

Post a Comment